Ръкописът на Варава, помилван от Пилат вместо Исус, предизвика редица религиопзни скандали. Оценената на 28 млрд. долара книга е категопрична - Исус Христос не е Син Божи, а обикновен пророк, който предрекъл появата на Мохамед.
Ръкописът съдържа 52 страници, изписани на кожени кори, и е написан на арамейски &ndash; езикът, който е говорил Исус.<br /> <br /> Предполага се, че евангелието е едно от обявените за апокрифни след Вселенския събор през ІV век в Никея, след който висшите християнски духовници избират евангелията на апостолите Лука, Матей, Йоан и Марко за единствените достоверни източници на Божието слово.<br />