Аграрните министри от ЕС приеха допускането на т.н. "клонирано месо". Допускането до пазара и търговията с месо и мляко от потомците на клонирани животни ще се подлагат обаче на строги регулация и контрол, пише Дойче веле.
По-добре регулирано допускане, отколкото никакви директиви относно клонираните продукти, смятат европейските селскостопански министри и поради това инициираха процедура за допускането до пазара на месо и мляко от клонирани животни. Това е прогрес, смята германската федерална министърка на селското стопанство Илзе Айгнер:<br /> <br /> Евродепутатите може да отменят решението<br /> <br /> &quot;Месото от клонирани животни не е допустимо, но досега не беше уреден въпросът за следващите поколения на клонираните животни и поради това искахме по-строги правила на европейско равнище.&quot;<br /> <br /> Проблемът е, че в САЩ клонираните продукти вече са разрешени. Без съответно регулиране те биха могли да се предлагат и на европейските пазари. Следователно сега Комисията на ЕС трябва да разработи детайлите по процедурата за подобно допускане, а след това думата си трябва да каже Европейският парламент. Депутатите последно през месец март гласуваха с мнозинство против клонираните продукти. Те решително отхвърлят да включат в разпоредбата за новите видове храни хранителните продукти, произвеждани чрез клониране. Евродепутатът от ХДС Петер Лизе: <br /> <br /> &quot;Всъщност искаме храните, произхождащи от клонирани животни, да не бъдат обхващани от разпоредбата за новите храни, а да бъдат подложени на специален, по-строг режим, защото става дума не само за аспекти на сигурността на хранителните продукти, а за въпроси, свързани със защитата на животните, а в крайна сметка и до етичния въпрос дали е уместно да се клонират животни.&quot;<br /> <br /> Клонираното месо - безопасно за здравето<br /> <br /> Европейската служба за сигурност на хранителните продукти ЕФСА окачестви в свое комюнике миналата година консумацията на т.н. &quot;клонирано месо&quot; като безопасна за здравето. Но и експертизата на ЕФСА стига до заключението, че на здравето и доброто състояние на клонираните животни се влияе негативно. <br /> <br /> Организации за защита на животните отхвърлят по принцип продуктите, получени вследствие на клониране. Между другото и заради опасенията за по-малко съпротивителни сили срещу заболявания сред така създадените по изкуствен начин животни. Противниците на клонирането си служат и с аргументи от сферата на етиката. Те се опасяват, че така в крайна сметка може да се стигне и до клонирането на хора. /БЛИЦ<br />