Международната рейтингова агенция Moody's снижи рейтингите на Испания, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Малта, съобщи Agence France Presse. Рейтингите на Италия и Испания са понижени до „А3” с негативна прогноза.
Рейтингите на Австрия, Франция и Великобритания са потвърдени на равнище &bdquo;Ааа&rdquo;, обаче прогнозата им за в бъдеще е влошена до негативна.<br /> <br /> Според Moody's тези страни са станали по-възприемчиви към финансови и макроикономически рискове в резултат на кризата в еврозоната.<br /> <br /> Решението на Moody's да понижи рейтингите идва след действията на агенция Standard &amp; Poor's, лишила на 13 януари от максималните рейтинги Франция и Австрия, а така също допълнително снижила рейтингите на Малта, Словакия, Словения, Кипър и Португалия. /БЛИЦ<br />