Над 1 милиард души от общото население на света са постоянно в движение, се казва в доклад на ООН.
Почти 740 милиона души мигрират в границите на собственaта си страна, докато 70 милиона се опитват да стигнат от по-бедна в по-богата държава. Близо 140 млн. души мигрират от една развита държава в друга.<br /> <br /> Една десета от международната миграция и&nbsp;5% от вътрешната миграция са причинени от военни конфликти.<br /> <br /> Най-голяма е миграцията в Азия - близо 20 на сто от общия брой. Това е повече от броя на имигрантите, които пристигат в Европа. /БЛИЦ<br />