Почти сензационен извод направи Американският институт на потребителя. В проведено от негови експерти изследване се твърди, че свалянето на музика от интернет помага в борбата срещу глобалното затопляне.
Авторите на анализа се опират на проста логика. През 1997 година в САЩ са били продадени около 1,1 милиард аудио касети, компактдискове и видеокасети с музика. Миналата година би трябвало броят на тези носители да е бил 1,8 милиарда. И това би било наистина така, ако не беше MP3 технологията, която направи възможно свалянето на музика от интернет и бързо получи широко разпространение. За да си купи CD, потребителят трябва в общия случай да отиде до магазина и да се върне у дома. Като отчитат гъстотата на музикалните магазини в САЩ, изследователите установили, че за едно десетилетие, благодарение на MP3 са спестени около 13 милиарда километра от пътуване с автомобили, или с други думи, в атмосферата са изхвърлени 17,6 милиона тона парникови газове по-малко. В допълнение, ако се предположи, че при едно посещение в магазина потребителите биха купили два компактдиска, то за десет години, благодарение на спестените пластмасови опаковки, количеството на отделените парникови газове е с 23,6 милиона тона по-малко. /TechNews.bg