Изследователи, изучаващи редки и застрашени от изчезване видове пингвини, са открили вид от птицата, изчезнал преди 500 години.
Изследванията показват, че първите жители на Нова Зеландия са избили открития наскоро вид пингвин Waitaha около 1 500 г., т.е. около 250 години след пристигането си на островите. Изчезването на Waitaha обаче е дало възможност на друг вид пингвин да се разпространи там - жълтоок пингвин, който сега също е на път да изчезне. Това обяснява един от учените, занимаващи се с изследването - Филип Седън. Екипът е тествал ДНК, извлечен от кости на праисторически представители на жълтоок пингвин за да търси генетични промени, свързани с човешката дейност, когато открил, че някои кости са по-стари и имат различно ДНК. Така тестовете на тези по-стари кости са довели до откриването на нов вид пингвин, който е изчезнал само преди няколкостотин години, пишат учените. Полинезийските заселници, дошли в Нова Зеландия около 1250 г., са избили много животински видове, сред които очевидно и Waitaha. Според датировката на костите става ясно, че има връзка между изчезването на този вид пингвин и разпространението на жълтоокия пингвин, който е получил възможност да се разпространи на по-големите новозеландски острови преди около 500 г. Според учените пингвинът Waitaha е пример за животински вид, който не е успял да се приспособи към човешкото присъствие. /АП