Всеки втори продукт, маркиран като опасен за потребителите в ЕС, е с китайски произход. Доклад на Европейската комисия, публикуван днес сочи, че за 2011 г. на територията на ЕС са регистрирани 1 803 опасни за здравето на потребителите продукти
Сигналите за опасните продукти са подадени чрез системата RAPEX, въведена на територията на ЕС през 2004 г.<br /> Докладът на ЕК отчита спад с 20 % на опасните продукти за сметка на 2010 г. когато са били регистрирани 2 244 опасни стоки на европейските пазари.<br /> <br /> Китай заема водещото място по рисков произход на продуктите с 54 % от подадените сигнали за 2011 г. срещу 58 % за предходната година.<br /> <br /> На второ място след Китай по произход на опасни продукти за консумацията е Европа са страните от Стария континент с 18 % от засечените стоки. Над 15 % от опасните продукти са произход от трети страни, а 8 % са с неизвестен произход.<br /> <br /> Играчките и дрехите остават водещите категории опасни артикули. Най-сериозните рискове за потребителите, свързани с опасните дрехи и текстили, са отнасят към възможни алергични реакции на кожата. При играчките най-честите опасности са свързани с възможно задушаване на децата при поглъщане при невнимание./БЛИЦ<br /> <br />