Американският министър на отбраната Робърт Гейтс пристигна в Канада за провеждането на срещата на НАТО, на която ще бъдат обсъдени обучението на местните въоръжени сили в Афганистан и борбата с трафика на наркотици в азиатския регион.
На срещата ще бъдат представени САЩ, Великобритания, Австралия, Канада, Естония, Румъния, Дания и Холандия, които дават около 90 % от контингента от 18 хил. чужди войници под командването на НАТО в страната. Представител на американското министерство на отбраната съобщи, че обучението на армията на Афганистан ще бъде един от обсъжданите въпроси, като нуждата от финансиране за осъществяване на проекта е нараснала до 17 млрд. долара. /АФП