"Всяко пето дете в Европа е жертва на насилие". Това съобщи зам. - генералният секретар на Съвета на Европа Мод де Бур-Букикио по време на парламентарно слушане в Москва по темата "За концепцията за формиране на национален план на действие в интерес на децата в Русия".
Тревожната статистика стряска, но по-лошото е, че бройката на засегнатите деца ежедневно се увеличава. Според данните от изследването, в Европа около 20 % от децата са жертви на сексуално насилие, а в 70-85 % от случаите насилието е извършено от човек, когото децата добре познават. <br /> <br /> Бур-Букикио допълва още, че социалното насилие включва в себе си и системите за груби наказания на деца. Тя напомня, че през 2008 г. Съветът на Европа е разработил специален документ, насочен за борба с телесните наказания върху деца, и изказа надежда за това, че Русия ще се присъедини към този документ.<br /> <br /> Крайната констатация е, че 150 млн. деца в 47-те държави-членки на Съвета на Европа са периодично подложени на насилие в различни форми, в това число психологическо и сексуално. <br />