В Малайзия на мюсюлманите бе забранено да се занимават с йога. Според указа на религиозния съвет на страната в йога се съдържат елементи на индуизма, които могат “да развратят” правоверните последователи на Аллах.
Председателят на съвета Шукор Хусин заяви, че при заниманията с йога много важно място заемат не само физическите, но и духовните аспекти. И макар решенията на съвета да нямат правна сила и да са неофициални, огромна част от населението на страната ги спазва. /АП