На крайна неграмотност от страна на някои от студентите се натъкват преподавателите от Техническия университет в София, които проверяват писмените им изпити, пише "Монитор". „Студентите пишат 4 вместо „ч” и 6 вместо „ш”. Освен това смесват ръкописни с печатни букви заяви ректорът на университета проф. Марин Христов. Той констатира, че подготовката от училище на немалка част от новоприетите студенти е доста слаба.
Дупките от знания обаче не били само по български език и литература, но и по математика и физика. Затова от Техническия университет въвеждат от тази година задължителни допълнителни лекции по двата предмета, съобщи проф. Христов. &bdquo;Миналата година също имахме такива лекции, които обаче бяха по желание, сега са задължителни, защото пропуските в знанията са сериозни и могат да бъдат пречка за по-нататъшното следване на студентите&rdquo;, коментира ректорът на Техническия университет. Той уточни, че ако знанията не се наваксват, около 20 - 25% от студентите са застрашени от отпадане.<br /> <br /> Техническият университет не е първият, който въвежда лекции за допълване и наваксване на знанията, които би трябвало да са усвоени в гимназията. Всички студенти от Великотърновския университет ще посещават лекции по български език от следващата учебна година. Така ВТУ става първото държавно висше училище, в което курсистите от всички специалности ще изучават български. С решение на академичния съвет се въвежда задължителната дисциплина &bdquo;Български език и стил&rdquo; с хорариум 30 часа упражнения в редовната и 15 часа в задочната форма на обучение. Лекции по български език с цел ограмотяване на студентите има и в Нов български университет.<br /> <br />