Всеки от нас има трудност да говори по тема, която е важна за него. Ще илюстрирам какво имам предвид с няколко примера.

Представете си, че излизате с интересен за вас мъж, но въпреки, че в разговора сте имали възможност да го питате за нещо, което ви интересува по отношение на вашите взаимоотношения, не го питате. След срещата се обаждате на най-добрия/-та си приятел/-ка и дълго разисквате какво ли е имал предвид вашият любим, като ви е казал еди-какво си. 

Друг пример - искате да говорите с роднина за това как ще се грижите за общ имот, но не подхващате темата директно, а му разказвате как един ваш приятел е в такава ситуация. После ядосано казвате на някой друг, че вашият роднина не иска да обсъжда темата. 

Как да се справим с този проблем и да се научим да отстояваме себе си, четете в zdrave.to