Тежкият удар на инфлацията върху домакинствата и бизнеса е налице, но въпреки това, в началото на годината стана ясно, че банките са реализирали рекордни печалби през 2022 г.

Основна роля за това имат традиционно многобройните и високи банкови такси на българските банки. В рамките на течащата предизборна кампания, определени политици се опитват да се възползват от темата, но малко са онези, които действително са направили реални стъпки в посока на решаване на проблема.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е един от органите, който може да се похвали с предприети конкретни действия в полза на бизнеса. Председателят Ивайло Дерменджиев е депозирал в Министерството на правосъдието предложение за усъвършенстване на законодателството във връзка с действащи разпоредби в една от наредбите на министерството, които предвиждат задължителното участие на банка в процеса по регистрация на фирма, въпреки че Търговският закон не поставя такова изискване. Адвокатите атакуват норми, които предвиждат капиталът да се внася в банка, вместо в касата на фирмата. Според тях тези параграфи са напълно излишни, а във връзка с това изискване бизнесът вече е заплатил милиони левове банкови такси през годините.

Специалистите изтъкват, че изискването за банка не само ощетява българските търговци, но и работи изцяло във вреда на инвестиционния процес заради все по-честите откази на самите банки да откриват сметки за внасяне на капитал при учредяване на фирми на чужденци. Процедурата затруднява дружествата и заради огромния обем документация, която се налага да бъде попълвана при отварянето на набирателна сметка. Това отнема около 1 час от времето на търговците, макар да е формалност. Много често се получава така, че разходите на бъдещите фирми за откриване на сметка надвишават неколкократно сумата на депозирания в нея учредителен капитал.

Адвокат Явор Харизанов от BezGishe.bg коментира, че разпоредбите имат и противоконституционен характер, тъй като чл. 19 от Конституцията гарантира правото на свободна стопанска инициатива, което е абсолютно и не следва да зависи от положителната оценката на трети лица, каквито са банките. „Не е допустимо възможността да регистрираме фирма и да правим бизнес в България да зависи от одобрението на банките”, твърди адвокатът, който е и един от инициаторите на предложението. Освен това, основният закон гарантира, че стопанската дейност и чуждестранните инвестиции са под закрилата на закона. „Не така се получава на практика, тъй като чуждите търговци често биват спъвани именно от банките и от техните високи такси за проучване на документи.”, излагат адвокатите. Банките събират от чужденците различни такси, които на места достигат до 300 евро, а заплащането на таксата не гарантира, че банковата сметка ще бъде открита. Нещо повече, ВАдС обръща внимание, че когато банките отказват, те дори не предоставят мотиви за отказа, а той се прави най-често в устна форма. В резултат на всичко това, България получава негативната обратна връзка от чуждестранните инвеститори, които пренасят впечатленията си от банковия сектор в България върху държавата, разказват предприемачи.

Решението, което се предлага от Висшия адвокатски съвет, е капитал под 10 000 лв. да може да бъде внасян в дружеството и без в процедурата задължително да участва банка. Една от държавите с подобна регулация е Естония, която с подобни методи е успяла да привлече множество чуждестранни инвеститори, въпреки по-високата данъчна тежест, която носят регистрираните там търговци в сравнение с българските. Предложението се подкрепя от множество неправителствени организации, които са изпратили становища до министър Зарков.

Въпросът следва да бъде решен през идната седмица.