Взривът пред сградата на в. “Галерия” е краят на медиите. Такива, каквито са днес – зависими от интересите на собствениците си и напълно безразлични към интересите на обществото. Вторачени в моментната изгода на спонсорите си и задраскали правилата на занаята.
През последните 21 години много често, тайно и явно се е говорило, че една или друга медия обслужва един или друг политик или бизнесмен. Но подобни опити звучаха като писклив и фалшив гласец в общия хор, който търсеше проблемите на хората и решението им при властта. <br /> <br /> Никога досега медиите не бяха изглеждали като точна отливка на чорбаджиите си. И в опита си да бъдат тяхното второ &ldquo;аз&rdquo;, не бяха заприличвали на истински карикатури, каквито са сега - с примитивно оголени послания и срамни махленски свади между журналистите им. Никога досега журналистите не бяха прикривали с гърди собствениците си, говорейки и действайки вместо тях, за да им спестят конфуза да застават в лично качество. И в крайна сметка продуктите им да заприличат не на медии, а на враждуващи улични банди, вапцани в два цвята без нюанси, за да няма колебание у никого кой за какво се бори. <br /> <br /> Никога досега те не се бяха цанили за доброволни слугини на всеки, който ги купи, продаде, пожелае&hellip; Е, останалото се подразбира от само себе си. Праволинейно и безскрупулно, прескачайки от фронт на фронт.<br /> <br /> Това е и причината хората отдавна вече да не търсят медиите, за да разберат какво се случва, защото там не им поднасят събития, а тяхната интерпретация в угода на някого и във вреда на друг. Символ-верую на началниците им не е информацията в чистия й вид, а възможността да оцапват или възвеличават някого с нея. <br /> <br /> Днес някои от тях искат солидарност. Само че от кого? От всички останали, които са обявили за свои врагове? За какво? За да продължат да служат на своя господар в ущърб на останалите? И защо? За да може журналистическият занаят да се срива все по-ниско и по-ниско, превръщайки медиите в смрадливо бунище, напъплено от помияри? <br /> <br /> А къде бяха същите тези поборници за солидарност, когато взривяваха цели медийни екипи, към които принадлежаха и те? Ясно е, че интересът клати феса, само че този тип интерес няма нищо общо с журналистиката. И дори точно обратното &ndash; той е нейната смърт и не се нуждае от солидарност. <br /> <br /> И този взрив пред &ldquo;Галерия&rdquo; е колкото истински, толкова и символичен. Взривиха се изродените медии на изродения преход, чиито край явно също предстои. Те бяха първите лястовици на демокрацията и явно ще са първите деца, които проточилата се наша революция ще изяде. <br /> <br /> <em><strong>Ива Николова</strong></em><br />