Кризата в Украйна отново постави темата за енергийната сигурност и диверсификация на Европа на дневен ред. За повечето хора в Европа, понятието енергийна диверсификация означава разширяването на източниците на енергийни доставки на европейския пазар, което на практика означава намаляване на зависимостта от Русия, която доставя около 30% от природния газ консумиран в Европа. Повече от половината от това количество минава през Украйна.
Проектът &bdquo;Южен поток&ldquo; трябва да осигури алтернативен и по-сигурен маршрут от украинския. Газопроводът ще транспортира около 63 милиарда кубически метра газ годишно през Черно море, България, Сърбия, Унгария и Словения към Италия. Газопроводът с дължина 2380 км, финансиран от Газпром, италианската Eni, френската EDF и германската BASF, беше предложен още през 2007 г. Той се очаква да струва около 17 млрд. евро като цяло и 3,5 млрд. евро само за българската отсечка. Тези средства обаче няма да се платят от българската хазна и данъкоплатци. <div><br /> Фактическото изграждане на проекта в страната, трябва да започне в България през този или през следващия месец. Въпреки това, Европейската комисия и политическите опоненти на проекта правят всичко възможно да го забавят или направо прекратят.<br /> <br /> Всички ние сме наясно с трудната политическа ситуация, която директно засяга проекта &bdquo;Южен поток&ldquo;, не само в България, но и в ЕС като цяло. Въпреки това, не бива да забравяме, че &bdquo;Южен поток&ldquo; е бизнес начинание, което е създадено, за да осигури на Европа и България достъп до евтино, ефективно и щадящо природата гориво &ndash; природен газ. Да, това е бизнес проект и усилията за енергийна независимост не трябва да се използват за политически и предизборни цели.<br /> <br /> Основните притеснения в страната и в ЕС са разделяне на собствеността между доставчика на газ и оператора на енергийната инфраструктура; достъпът до газопровода на други оператори; и тарифите (цената). Тези притеснения бяха умно използвани от политическите противници на проекта в техните политически кампании.<br /> <br /> От една страна, Европа се нуждае от повече природен газ, нови маршрути и конкурентни цени. От друга страна Русия разчита на Европейския пазар, за да изнася своя природен газ. Ето защо и двете страни имат интерес в изграждането на надеждна и ефективна газопреносна система. Както България, така и ЕС се нуждаят от нови маршрути, които заобикалят Украйна, за да са сигурни в своите доставки. В крайна сметка, никой не иска да се повтори енергийната кризата от зимата на 2009 г., когато заради тръговски спор между Русия и Украйна, страната ни понесе огромни икономически загуби.<br /> <br /> За България проектът &bdquo;Южен поток&ldquo; е печеливш от всяка гледна точка, тъй като проектът НАБУКО беше замразен и страната няма други възможности за доставка на природен газ. Европейският съюз трябва да разбере, че България и регионът като цяло не могат да отопляват домовете си през зимата и да развиват икономиката си със &bdquo;силни опасения&ldquo; и приятелски потупвания по рамото. На нас ни трябват бързи и ефективни стъпки, за да подсигурим нашата енергийна сигурност на практика, а не на хартия. &bdquo;Южен поток&ldquo; трябва да излезе от политическите кампании.<br /> <br /> Новата криза в Украйна засилва нуждата от проекта &bdquo;Южен поток&ldquo;. До известна степен тази криза осигурява допълнителни аргументи в полза на &bdquo;Южен поток&ldquo;, защото той е важен за ЕС и за България, за да си гарантираме сигурни доставки на природен газ. Европейската комисия може да спре този проект само с политически средства или чрез нови регулации, които са насочени директно срещу Газпром.&nbsp;</div> <div><br /> Подобно развитие обаче не е в интерес на нито на Европа, нито на България. Проектът за газопровод е толкова балансиран за българските и европейските потребителите, че в крайна сметка ЕС иска той да се осъществи, участващите страни искат същото, България също, всички искат този проект да се осъществи при определени условия. В крайна сметка, реалният клиент на газопровода, това сме всички ние. И ние увеличаваме достъпа на ЕС до природния газ на Русия.</div>