В сърцето на арктическата гора на Сибир се намира огромен кратер, който местните жители наричат „вратата към преизподнята“.

Дълбоката рана в тялото на Земята се е формирала в продължение на последните петдесет години. Тя е един километър дълга и 100 метра дълбока.

Кратерът е наречен така в чест на течащата наблизо река Батагайка. Геолози казват, че е формирана в резултат на разтопяването на ледове.

Жителите на Якутия предполагат, че продължаващите да се появяват в северното полукълбо вдлъбнатини са зловещ знак, а Батагайка наричат не как да е, а вратата към ада.

Кратерът започва да се формира през 60-те години на 20 в., след като част от гората е била изсечена за промишлено използване. Това повлича след себе си серия от катастрофални геоложки и екологични събития.

Растителност, която е осигурявала по този момент сянка и е пазила земята студена, вече я няма. Така през лятото горещото и палещо слънце достига по-дълбоко в земните недра и разтопява древни ледени образувания.

Като резултат почвата започва рязко да пропада. Кратерът нараства и с всяка една година става по-голям.

Климатът на свой ред продължава стремително да се променя, оказвайки необратимо въздействие на екосистемата на Сибир.

Учените предполагат, че мегападината Батагайка ще продължи да се разраства, докато не изчезне ледът.

Тъй като сибирският климат продължава да се затопля и да става по-влажен, се очаква образуването на нови кратери в региона. Настоящият кратер показва не само какво се случва сега, но и какво предстои.

Това е спътникова снимка на северното сибирско крайбрежие. Тя демонстрира десетки термокарстови езера, които са се формирали в резултат на разтопяването на ледовете.

Процесът на топене водене след себе си ред странични ефекти. Замръзналата почва съдържа огромно количество метан. Този парников газ е много по-опасен от въглеродния.

Ако целият лед се разтопи за един миг, рекордно количество метан ще се освободи в атмосферата. Това ще провокира сериозно безпрецедентно повишаване на температурата в цял свят и практически загиване на планетата.


Добрата новина е, че засега безпокойства за такъв сценарий няма. Голяма част от Сибир все още се намира в условия на температури под 50 градуса.