Учени от Харвардския университет са решили 150-годишна математическа задача, включваща подреждането на дами върху шахматна дъска.

Формално шахматната задача оптимизационна, така че математиците успяха да разработят алгоритъм за получаване само на приблизителен отговор. Това се съобщава в препринт на статия, публикувана на уебсайта arXiv.

Известно е, че има 92 начина за подреждане на осем дами на стандартна шахматна дъска, така че нито една от тях да не може да атакува другата. Първоначално тази задача е показана в германско шахматно списание през 1848 г. и на нея е отговорено две години по-късно.

През 1869 г. е предложена по-сложна версия на задача, на която математиците намират отговор едва миналата година. Състои се в намиране на броя на комбинациите от подреждането на n дами на дъска с размер n по n клетки.

Математиците са изчислили, че има около 0,143n на n-та степен от начини за поставяне на дамите, така че нито една от тях да не бъде атакувана от другата. В същото време учените не можаха да получат точен отговор, а числото 0,143 показва средното ниво на несигурност на възможен резултат. Изследователите първо определиха долна граница на броя на възможните конфигурации и след това приложиха метода на максималната ентропия, за да намерят горна граница.

Точният отговор се намира някъде по средата между двете граници в сравнително малко математическо пространство. Според математиците теоретично е възможно да се доближим още повече до тази стойност.