Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не се съобразява с искането на „Булгаргаз" за цената на природния газ от 1 януари 2017 г. Газовото дружество поиска горивото да поскъпне с 13,53% до 302,99 лв. за 1000 куб. м. В тази цена не влизат разходите за акцизи, ДДС и за пренос на газа, пише Стандарт.
Анализът на работната група на регулатора обаче показва, че няма основание за толкова рязко повишение на цената. Предложението на регулатора е за увеличение до 280,21 лв. за 1000 куб. м.

Цената на природния газ през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 286,60 лв. В нея обаче е включена таксата за пренос, която е в размер на 19,73 лева за 1000 куб. м. Затова реалното повишаване на цената на горивото е с около 5%. Предстои промяна в Методиката за определяне на цените за достъп и за пренос на природен газ и по тази причина от КЕВР вече изискват ценовото заявление да бъде без таксата за пренос на природния газ.

От „Булгаргаз" мотивираха искането си за по-висока цена с поскъпването на природния газ на базата на по-скъпите алтернативни горива през последните месеци. От компанията посочват, че доставните цени на „Газпром Експорт" за първото тримесечие на 2017 г. ще бъдат с 13,9% по-високи спрямо четвъртото тримесечие на тази година. Основание за поскъпването на газа е и увеличаването на стойността на щатския долар спрямо лева – прогнозата на газовата компания е за ръст от 2,96% спрямо края на 2016 г.

В своя анализ на подаденото заявление от работната група на КЕВР обаче правят няколко корекции. Една от тях е намаляване на условно-постоянните годишни разходи от 8,33 млн. лева на 7,29 млн. лева. Намаляват се и разходите за външни услуги и за амортизация.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал също се коригира – от 7,64% до 7,61%.

Докладът на работната група беше обсъден по-рано днес на закрито заседание на КЕВР. Ценовото заявление ще бъде дискутирано на открито заседание на 27 декември. Цената на природния газ за новото тримесечие ще бъде обявена на 30 декември и ще влезе в сила от 1 януари 2017 г.