Две хиляди са вече потребителите на природен газ в Ямбол в началото на февруари. В момента към газовата инфраструктура на града са присъединени 1833 домакинства, 31 промишлени предприятия и 136 обществено-административни сгради. В следващите месеци още две училища и една детска градина ще преминат на газ, с което общинският сектор ще бъде изцяло газифициран.
Клиентите на &bdquo;Овергаз Изток&rdquo; АД в града продължат да икономисват от разходите си за енергия.. Очаква се в края на първото тримесечие на 2010 година спестените суми да достигнат 3,6 милиона лева &ndash; 1,4 милиона лева по-малко ще платят промишлените предприятия, 1,8 милиона лева &ndash; обществените сгради и 416 хиляди лева ще икономисат газифицираните домакинства. Миналата зима икономиите за същия период бяха за 1,2 милиона лева.<br /> <br /> Сред големите ямболски потребители на газоразпределителната компания са фабриката &bdquo;Папас олио&rdquo;, птицекланицата &bdquo;Градус 1&rdquo;, сервизът на Фолксваген &bdquo;Тунджа Кар&rdquo;, както и най-голямото спортно съоръжение в града &ndash; общинският стадион. <br /> <br /> Припомняме ви, че в момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Изток&rdquo; плащат 8,3 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители &ndash; средно по 6.8 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, струва в момента 9,8 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 20,7 стотинки.<br /> <br />