5 фирми са подали писмени декларации за изплащане на компенсации при установено непълно работно време в Ловеч. От "Спарки Елтос" АД 1175 работници са подали декларации.
Срокът за въвеждане на непълното работно време е от 1 февруари до 31 март. От 1301 човека персонал на непълен работен ден са преминали 1203.
В "Дедал" е наложен по-кратък работен ден от 4 март до 4 август. От общо 37 служители на 4-часов работен ден са преминали 33.
Трима от ЕТ "Вики 95 - Янка Димитрова" също са минали на непълен работен ден. Общият брой на фирмения персонал е 4 души, а срокът, в който фирмата ще работи по този начин, е от 1 февруари до 1 август.
На непълен работен ден са и 55 души от "Велга" ООД, при персонал от 79 работници и служители. От ЕТ "Йочев Комерсиал - Владимир Василев" пък от 8-членен персонал, 7 са със съкратено работно време. Срокът, в който служителите ще работят на непълен работен ден е от 1 януари до 31 март. Те ще работят на непълен работен ден е от 1 януари до 31 март. Това стана ясно на заседанието на Съвета за сътрудничество в Ловеч днес.
Гергана Димитрова, БЛИЦ