60 млн. лв. осигурява правителството за експортно застраховане през 2009 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Това е с 35 млн. лв. повече от м. г. и с 40 млн. лв. повече спрямо 2007 г.
Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) т. г. да запази нивото си от 2008 г. и да бъде максималният 10. През 2007 той бе 7, а през 2006 г. – 8.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) през 2009 г. ще бъде над 1 211 599 196 лв. От тях 605 799 598 лв. са нетният застрахователен капацитет на ведомството за т. г. Тези средства ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на българските инвестиции в чужбина.
Към декември м. г. са застраховани лимити на стойност 490 199 196 лв. През 2007 те са на стойност 272 708 113 лв., през 2006 г. - 73 130 494 лв., а през 2005 г. - за 68 065 241 лв.
Общият размер на кредитните лимити по сключените през 2008 г. и преминаващи в т. г. застрахователни договори са за 606 599 196 лв. Кредитните лимити, по които БАЕЗ може да бъде евентуален презастраховател, съгласно ЗЕЗ, се очаква да бъде около 3 млн. лв. /БЛИЦ