За пети месец равнището на безработицата намалява, показва статистиката на Агенцията по заетостта.
Равнището на безработица през юли 2010 г. е 9.23%, с 0.03 процентни пункта по-ниско от юни. <br /> <br /> Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 341 999 безработни. Те намаляват с 1010 души спрямо юни. <br /> <br /> През последните 5 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се увеличи от 7 на 11. През юли те са: София-град - 3.53%; Бургас - 5.38%; Габрово - 6.39%; Варна - 6.53%; Стара Загора - 7.33%; Пловдив - 8.11%; Добрич - 8.71%; Перник - 8.77%; Велико Търново - 8.92%; Хасково - 9.00%; Русе - 9.07%.<br /> <br /> В 17 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян - 16.46%, Търговище - 15.83% и Монтана - 15.47%. <br /> <br /> През месец юли 2010 г. за едно свободно работно място се конкурират 13 безработни (средно за страната), при 16 за предходния месец, сочат данните на Агенцията по заетостта. /БЛИЦ<br />