83% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не одобряват идеята за ръст на осигуровките в следващите 11 години. Само 17% приемат предложението. Масовото несъгласие се основава най-вече на опасението, че ще се увеличат хората, които не се осигуряват на реалните си доходи или работят без трудов договор. Много от анкетираните споделят и опасението, че от ръста на осигуровките ще пострадат коректните работодатели. Това показват данните от анкета, направена сред членовете на браншовата организация на работодателите.
В проучването, осъществено по електронен път в периода 2 - 6 февруари 2015 г., участват фирми и 1 браншовa организация със заети общо над 5 хил. души. Данните показват, че едва 16% приемат предложението за определяне на размера на максималния осигурителен доход на нивото на 8-10 минимални заплати през 2016 г. Останалите 84% изразяват несъгласие. <br /> <br /> Според тях такава мярка би стимулира работещите да се осигуряват на по-нисък доход. Фирмите препоръчват максималният доход да зависи от друг критерий, по-пряко свързан с осигуряването като например средния осигурителен доход. Повече от една трета (35%) са на мнение, че всеки работещ трябва да се осигурява на реалната си заплата, без максимален праг.<br /> <br /> Одобрение от 27% получава в анкетата предложението за изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до 65 години до 2037 г. Около 14% от анкетираните считат, че е необходимо да стане в по-кратък срок &ndash; до 2027 г. По-голямата част (59%) са резервирани по отношение на изравняването на възрастта.<br /> <br /> Около 68% не приемат предложението за хората, родени след 31.12.1959 г., да избират личните им вноски за пенсия да отиват в Сребърния фонд или в частните пенсионни фондове. Анкетираните възразяват поради това, че Сребърният фонд не е капиталов стълб, има съвсем различни функции, а и липсва информация какво ще последва от това.<br /> <br /> Позицията на около 78% от анкетираните е, че промени, които ограничават развитието на капиталовия стълб са стъпка назад в пенсионната реформа. Почти единодушно (90%) смятат, че е необходимо пенсионните фондове да намалят таксите. <br /> <br /> Членовете на БТПП обръщат внимание, че пенсионната реформа е пряко свързана с икономиката и заетостта и че ако няма достатъчно работещи хора, дефицитът в бюджета за пенсии ще продължи да расте. Помолени да дадат предложения за пенсионна реформа, предприемачите настояват на първо място за ограничаване на сивата икономика. <br /> <br /> Анкетираните предлагат да се въведе единен начин за осигуряване върху реалната заплата за всички работещи, независимо дали в частния или държавен сектор. Предприемачите подчертават, че обществено съгласие по размера на вноските ще настъпи едва когато всички започнат да ги плащат. Друга дадена в анкетата препоръка е да отпадне таванът на пенсията. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />