27,7 милиона лева от разходите си за енергия спестиха през третото тримесечие на 2009 година клиентите на Овергаз в страната. Икономиите са заради замяната на нафтата, електричеството и мазута с по-евтиния и екологичен природен газ. През юли, август и септември най-много средства спестиха 539 газифицирани от компанията предприятия – 23,8 милиона лева. В София, където са заводите на Кока Кола и Софарма, сумата е най-голяма – 3,5 милиона лева, в Стара Загора промишлеността спести 3 милиона лева, в Русе – 2 милиона лева. Големи икономии имаше и във Велико Търново (1,9 милиона), Нови Пазар (1,7 милиона), Бургас (1,6 милиона), Монтана (1,1 милиона).
Обществено административните сгради, които ползваха нафта, преди да преминат към синьото гориво, спестиха 3 милиона лева. И в този сектор най-много икономии имаше в столицата &ndash; 800 хиляди лева. Следват я Варна (700 хиляди), Пазарджик (240 хиляди) и Стара Загора (220 хиляди).<br /> <br /> 900 000 лева спестиха домовете, заменили електричеството с природен газ. Очаква се през отоплителния сезон, когато потреблението рязко се покачва, сумата да достигне 13,5 милиона лева. Овергаз има вече близо 38 хиляди домакинства, потребители на синьо гориво.<br /> <br /> Припомняме ви, че през третото тримесечие на 2009-та газифицираните домакинства в страната плащаха средно 7,9 стотинки за киловатчас енергия, произведен с природен газ, а потребителите от стопанския сектор между 5,8 и 7,4 стотинки на киловатчас, в зависимост от тарифния си план. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, струваше средно 8,8 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 19,2 стотинки./БЛИЦ<br />