Нараства апетитът към взимане на кредити. В условията на задържащи се ниски лихви и увеличаване на заетостта и доходите домакинствата и предприятията проявяват висока склонност към използване на заемни средства при финансирането на потреблението и инвестициите, пише в изданието на БНБ “Банките в България”.


Наред с това е налице и увеличено предлагане на заеми, за което допринася както засиленият в резултат на икономическото развитие апетит към поемане на риск от кредитните институции, така и обемът на ликвидните ресурси, с който те разполагат, пише "Труд", позовавайки се на информацията на БНБ.

Растежът на заемите е по-ясно изразен при домакинствата, пише в анализа на Централната банка. При нефинансовите предприятия към март 2019 г. най-голямо нарастване на годишна база има в обема на заемите за фирмите в секторите операции с недвижими имоти, преработваща промишленост и хотелиерство и ресторантьорство.

Кредитният портфейл на банките през първото тримесечие на 2019 г. нарасва с 856 млн. лв. (1,4%) до 61,8 млрд. лв. Заемите за домакинства се увеличават с 346 млн. лв., а за бизнеса – с 505 млн. лв.

Необслужваните кредити намаляват като за това допринасят отписването и продажбата на банкови заеми. От януари до март размерът на необслужваните кредити намаля с 84 млн. лв. (1,2%) до 6,7 млрд. лв., като делът им в общия размер на заемите възлезе на 7,4% (при 7,6% към края на 2018 г.).

В непосредствен план нарастването на банковите кредити за домакинствата и бизнеса се отразява положително върху доходността на кредитните институции, посочват от БНБ.

Продължителните периоди на ниски лихви и засилена кредитна активност обаче могат да доведат до натрупване на системни рискове, свързани със задлъжнялостта на гражданите и бизнеса, предупреждават от Централната банка.

Въпреки че дълговете на домакинствата и предприятията са сравнително ниски спрямо доходите им, в бъдеще не е изключено да настъпят неблагоприятни изменения във възможността за обслужване на задълженията, например при евентуален спад на икономическата активност, при нарастване на лихвите по кредитите в резултат от промени в паричната политика в еврозоната или при разширяване на рисковите премии в цената на заемните ресурси, предупреждават от БНБ.

Вземат превантивни мерки

Трезорите са устойчиви

Банковата система е устойчива, става ясно от анализа на БНБ. Настоящите равнища на капиталовите и ликвидните съотношения биха позволили на кредитните институции да посрещнат евентуални неблагоприятни събития от цикличен и структурен характер, пишат от Централната банка.

Въпреки това от БНБ взимат предварителни мерки за намаляване на риска от евентуални бъдещи неблагоприятни ситуации.

Тенденциите през последните месеци потвърждават необходимостта от влизането в сила на антицикличен буфер в размер 0,5% от октомври 2019 г. и повишаването му на 1% от април 2020 г., пишат от БНБ. Това се прави заради бързия ръст на кредитите. А банките ще трябва да заделят по-големи резерви при отпускането на заеми.