Средно по 3510 лв. на човек са натрупани за втора пенсия в частните универсални пенсионни фондове към края на юни, показват данните на Комисията за финансов надзор. Това е резултатът от 20 години правене на вноски за втора пенсия, съобщава "Труд".

Разбира се, има разлика между натрупаните средства в личната партида на всеки осигурен. Хората, които сега започват първата си работа, имат минимални суми за втора пенсия, а тези, които са се осигурявали 20 години, имат повече натрупани средства. Осигурените, които са на възраст между 15 и 19 години, имат средно по 143 лв. в личните си партиди.


А тези между 60 и 64 години разполагат средно с 4148 лв. Но и тази сума не е достатъчна за получаване на една прилична пенсия за дълъг период от време. Средствата стигат в рамките на две години човек да получава по около 175 лв. на месец.

Същевременно през 2021 г. ще започне изплащането на първите пенсии от универсалните фондове на жени, които догодина ще достигнат пенсионна възраст.

За да си осигурят допълнителни средства за старини, 642 хил. души са осигурени и в доброволните фондове, откъдето ще получават трета пенсия. Средният размер на месечната вноска в доброволен фонд през юни е близо 68 лв., показват данните на Комисията за финансов надзор.

Но тези вноски не са много регулярни. Често хората се осигуряват няколко години, но след това престават, защото парите са им нужни за текущи разходи. Или работодателят прави вноски за служителите си, но когато човек смени работата и вноските се прекъсват. Затова средният размер на натрупаните средства на осигурен в доброволен фонд са само 1780 лв.

Активите на фондовете стигнаха 15,8 млрд. лв. 7,8% е ръстът за година.

Фондовата борса в Ню Йорк навакса срива в началото на пандемията, което се отрази добре на пенсионните фондове.

Частните пенсионни фондове преодоляха борсовия срив в началото на извънреднто положение. Активите на пенсионните фондове в страната нараснаха до 15,85 млрд. лв. в края на юни, обявиха от КФН. За година активите са се увеличили със 7,79%.

След като до януари управляваните от пенсионните фондове средства стабилно нарастваха, през февруари и март имаше сериозен спад заради срива на акциите на фондовите борси по света в началото на пандемията.

Повечето средства на пенсионните фондове са инвестирани именно в акции. Но през последните месеци борсите вървят нагоре, а пенсионните фондове наваксаха загубеното, като през юни активите им са с 88 млн. лв. (+0,56%) повече спрямо края на януари.

Сривът през март обаче е оказал негативно влияние върху резултатите им като годишната доходност на универсалните фондове за периода от юни 2018 г. до юни 2020 е около 0,5%. За различните фондове доходността се движи от -1,18% до +2,32%.