Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще може да изменя цените на топлинната енергия преди изтичането на едногодишния ценови период, предвиждат измененията в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. Промяната ще става само в случаите, когато е налице изменение в цената на природния газ - повишаване или намаляването й.
В подзаконовия нормативен акт, приет днес от МС, е посочено, че едновременно с промяната в цените на природния газ ДКЕВР може да коригира и цените на енергията в съответствие с изменението на цените на входа на газопреносната мрежа. В приетия документ обаче не се съобщава колко пъти през годината ще може да се коригира цената на парното съобразно тази на природния газ. /БЛИЦ