Удълженото работно време убива стотици хиляди хора по света на година, през 2016 г. то е станало причина за смъртта на 745 000 души - увеличение с 29% от 2000 г. Това се посочва в доклад от съвместно проучване на Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ), информира "Труд".

Това е първият глобален анализ за загубата на живот и здраве, свързани с продължителното работно време. СЗО и МОТ изчисляват, че през 2016 г. 398 000 души са починали от инсулт и 347 000 от сърдечни заболявания в резултат на работа от поне 55 часа на седмица.

Между 2000 г. и 2016 г. броят на смъртните случаи от сърдечни заболявания поради дълги часове работа се е увеличил с 42%, а от инсулт с 19%.
Свързаната с работата заплаха от болести е най-голяма при мъжете (72% от смъртните случаи), при хората, живеещи в регионите на Западния Тихи океан и Югоизточна Азия и като цяло сред работниците на средна и по-голяма възраст.

Повечето от регистрираните смъртни случаи са сред хора във възрастова група 60-79 години, които са работили по 55 часа или повече на седмица, когато са били на възраст между 45 и 74 години. Това показва, че натрупаното претоварване не се преодолява и дава своето отражение на по-късна възраст.

Изследването установява, че дългите работни часове са отговорни за около 1/3 от общия брой свързани с труда заболявания и те се утвърждават като рисков фактор, носещ най-голяма опасност за професионални болести. Това пренасочва мисленето към сравнително нов и по-психосоциален професионален рисков фактор за човешкото здраве.

Проучването заключава, че работа 55 или повече часа седмично увеличава с около 35% риска от инсулт и със 17% риска от смърт от исхемична болест на сърцето в сравнение с работа 35-40 часа седмично. “Работа 55 часа или повече на седмица е сериозна опасност за здравето”, казва доктор Мария Нейра - директор в Департамента по околна среда, климатични промени и здраве към СЗО.

“Време е всички ние, правителствата, работодателите и служителите да се събудим за това, че дългото работно време може да доведе до преждевременна смърт”, допълва тя.

Освен това броят на хората, които работят дълго време, се увеличава и в момента възлиза на 9% от цялото население в световен мащаб. Тази тенденция излага още повече хора на риск от свързана с работата инвалидност и ранна смърт, категорични са експертите.