ржавната подкрепа за фермерите е водеща тема в съпътстващата програма на Международната селскостопанска изложба „Агра 2014“. Тя ще се проведе от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив под патронажа на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков.
Аграрната политика и законодателство, финансирането и достъпът до фондовете на Европейския съюз, развитието на дребните стопанства са във фокуса на няколко делови събития. Целта е секторът да се възползва от възможностите, които дава новата Обща селскостопанска политика на ЕС. <br /> <br /> Конференция &bdquo;Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство&ldquo; е планирана за 4 март с участието на проф. д-р Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие към Народното събрание. Форумът се организира от Международен панаир Пловдив и Пловдивската земеделска камара. <br /> <br /> Евродепутатът Антония Първанова, която е и председател на НДСВ, инициира кръгла маса &bdquo;Развитие на малките и средни селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране&ldquo; на 6 март. Същия ден посолството на Кралство Нидерландия у нас прави семинар ,,Организации на производители - холандският опит и възможностите в България&ldquo;. Екип на земеделското министерство ще представи конкретни стъпки за подпомагане на организации на производители. Ще бъдат презентирани добри практики от Холандия. Фондация &bdquo;Земята източник на доходи&ldquo; е подготвила кръгла маса за проблемите и перспективите в развитието на дребните земеделски стопанства. <br /> <br /> С тези делови прояви изложението &bdquo;Агра 2014&ldquo; се вписва в Международната година на семейното фермерство, обявена от ООН. Целта на тази световна инициатива е да се подчертае ролята на семейните ферми за намаляването на глада и бедността, както и за опазването на околната среда.<br /> <br /> С екологичната проблематика е свързана друга част от деловите събития. Селскостопанската академия &ndash; партньор в организирането на &bdquo;Агра&ldquo;, акцентира на опазването на растителните генетични ресурси със специална проява на 5 март. Председателят на Академията доц. д-р Христо Бозуков ще изнесе доклад за модерните методи за растителна защита на кръглата маса &bdquo;Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 - 2020 г.&ldquo;, която ще се състои същия ден. <br /> <br /> Конференция по биоземеделие организира Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите на 7 март. <br /> Над 30 мероприятия са включени в деловата програма на Международната селскостопанска изложба. Те ще допълнят панорамата от иновации за агробизнеса, която може да се види в експозициите на водещи компании от 22 държави. <br /> <br /> <br /> На &bdquo;Агра 2014&ldquo; научните институти от Селскостопанска академия ще представят новите си разработки, а водеща тема е опазването на растителните генетични ресурси.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />