Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) намали прогнозата си за растежа на българската икономика през 2012 г. на 1,2 %. През октомври организацията прогнозира ръст от 2,3 %.
Възстановяването на българската икономика през тази година се очаква да продължи за разлика от предишните прогнози за силен растеж заради очаквания спад в експорта на страната и негативното влияние на продължаващата дългова криза в съседна Гърция, се казва в доклада на ЕБВР. <br /> <br /> В документа се отчита, че мерките за намаляване на фискалния дефицит ще продължат да се прилагат и правителството е решено да поддържа стабилността на валутния борд както и да се стреми към присъединяване към механизма ЕRМ II, популярен като &ldquo;Чакалня на еврозоната&rdquo;. <br /> <br /> Основният риск, пред който е изправена България, са близките връзки с Гърция, които може да доведат до негативни ефекти заради отношенията между двете страни в търговията, инвестициите и финансовия сектор.<br /> <br /> По-нататъшните влошаване на ситуацията в резултат на дълговата криза ще доведе и до по-нататъшен ефект върху целия регион, наблюдаван от институцията.<br /> <br /> Докладът на ЕБВР като цяло показва значителен спад в растежа сред всички 29 страни от организацията от средно 3,1 % през тази година при 4,8 % за 2011 г. Прогнозата е основана на продължаваща криза в еврозоната, но докладът все пак взема предвид съществени рискове, които идват ако ситуацията продължи да се развива както до момента.<br /> <br /> Ако обаче се влоши, това ще се превърне в &quot;системно&quot; предизвикателство за развиваща се Европа заради дълбоката интеграция на банковия й сектор с този в еврозоната. В частност заради появата отново на некоординирани между отделните държави политики, се казва в доклада на ЕБВР.<br /> <br /> <br />