Южнокорейските власти и големи частни инвеститори като Hynix и Samsung направиха първа копка на нов клъстер за производство на чипове, който ще включва най-големия триетажен завод в света. Колко безразсъдна е тази решителна стъпка, пише британският вестник Financial Times.

Икономистите са загрижени, че решимостта на правителството да удвои усилията за рестартиране на традиционните двигатели на растежа на Южна Корея, като производството и големите конгломерати (особено в ИТ сектора), показва нежелание или неспособност да реформира модел, който показва признаци на изчерпване.

Икономическото чудо, което вероятно е приключило, не може да бъде съживено единствено чрез засилване на предишни стратегии.

Повечето експерти от индустрията са съгласни, че инвестициите във високотехнологичния район Yongin са необходими на южнокорейските производители на чипове, за да запазят технологичното си лидерство в усъвършенстваните чипове с памет, както и да отговорят на нарастващото бъдещо търсене на оборудване, свързано с изкуствен интелект. 

Стълбовете на стария модел като евтина енергия и труд скърцат.

Kepco, държавният енергиен монополист, който предоставя силно субсидирани промишлени цени на корейските производители, е натрупал пасиви от 150 милиарда долара.

От останалите 37 страни от ОИСР само Гърция, Чили, Мексико и Колумбия имат по-ниска производителност на труда. 

Банката на Корея, която нарастваше със среден темп от 6,4% между 1970 г. и 2022 г., предупреди миналата година, че годишният растеж вероятно ще се забави до средно 2,1% през 2020 г., след това до мизерните 0,6% през 2030 г. и ще започне да намалява с 0,1% годишно до четвъртото десетилетие на настоящия век.

Това са депресиращи прогнози, пишат анализаторите на FT. 

Въпреки че Южна Корея може и трябва да направи много, за да облекчи проблемите си, резултатите от нейните реформи са слаби.

Необходимо е преосмисляне на политиката, за да се освободи отново предишната икономическа динамика. Докато това не се случи, перспективите за близкото бъдеще са много неясни.