Кметът на община Гълъбово Николай Тонев и главният изпълнителен директор на „Енел Марица Изток 3“ АД Джон Кларк подписаха споразумение за взаимно сътрудничество и социална отговорност в опазването на околната среда, благоустройството, здравеопазването, образованието и спорта.
Община Гълъбово и „Енел Марица Изток 3“АД възнамеряват да си сътрудничат в подбора и осъществяването на мероприятия, свързани с подобряване на условията на живот в общината, нейното благоустройство, социалния и културния живот, спорта и физическото възпитание, подпомагане на учебния процес, подобряване на условията в училищата, болницата и детските градини, както и мероприятия по поддържането на чистотата и подобряване на състоянието на парковете, градините и улиците в населените места в района на общината.
Гражданите на община Гълъбово са поканени да направят предложения за проекти в гореизброените области на вниманието на главния секретар на общината. След получаване на предложенията комисия, съставена от представители на ръководството на общината и ръководството на „Енел Марица Изток 3“АД ще подбере онези от тях, които са предложени от мнозинството жители и могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета на програмата.
Като част от програмата си за корпоративна социална отговорност, „Eнел Марица Изток 3“ АД подкрепя инициативи с културно, екологично и социално значение, с грижа към околната среда и местната общественост.
В момента се осъществява финалния етап на инвестиционната програма на Enel, чрез която бяха реализирани многобройни проекти. Те доведоха до привеждането на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 в пълно съответствие с българските и европейските екологични норми, като същевременно спомогнаха за подобряването на екологичните условия на местно и национално ниво.
„Енел Марица Изток 3” АД се гордее да бъде корпоративен гражданин на България, на област Стара Загора и на община Гълъбово. Компанията притежава и експлоатира първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в региона, изцяло работеща в съответствие с най-актуалните екологични изисквания./Pronto Sofia