Природният газ със сигурност ще поевтинее с 9,97% от началото на юли, става ясно от доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Комисията се е съгласила с аргументите на „Булгаргаз“ и е одобрила точно исканият от държавната компания процент. Така от началото на следващия месец цената на синьото гориво без ДДС и акциз ще бъде 281,08 на 1000 кубически метра.
От доклада на КЕВР става ясно още, че намалението идва благодарение на спада на доставната цена на газа от „Газпром“ с 10%, както и на спада на котировките на лева спрямо щатския долар с 2,51%, съобщава "Монитор". 

Цената на природния газ, доставян от „Газпром“ се определя на база равнището на алтернативните горива, осреднени за деветмесечен период назад. Лошата новина е, че от началото на годината алтернативните горива поскъпват. За мазут със съдържание на сяра 1% увеличението на цените през май спрямо януари е с 64,6%, а за газьола със съдържание на сяра 0,1% скокът на цената е 51,08%. Само през май спрямо април мазутът е поскъпнал с една пета, а газьолът с над 16%.

Тези проценти със сигурност ще бъдат отразени в цената от 1 октомври. Дали те обаче ще доведат до по-висока цена на синьото гориво през зимата зависи накъде ще вървят другите ценообразуващи фактори.

За третото тримесечие „Булгаргаз“ планира да закупи от „Газпром“ 558,1 млн. куб. метра газ, или с 12% под количеството спрямо второто тримесечие.

При определяне на цената от 1 юли от КЕВР са анализирали и задълженията на обществения доставчик. От доклада на регулатора става ясно, че „Булгаргаз“ има 35,2 млн. лв. дългосрочни задълженията, като те са към „Булгартрансгаз“ за пренос и съхранение. Краткосрочните възлизат на 81,7 млн. лв. От тях близо 20 млн. лв. са отново към „Булгартрансгаз“, 31 млн. лв. - към БЕХ за получен заем и 27,.8 млн. лв. към хазната под формата на данъчни задължения.