Сред най-сериозни заплахи пред световната икономика през 2019 г., които могат да засегнат и България, са нарастващите политически рискове и ръст на протекционизма. Развитието на технологиите освен положителен отпечатък може да доведат и до негативи. Риск може да доведе и нарастването на световния дълг, съобщава "Монитор". 
 
Изводите са част от проучване на международната консултантска компания за управление на риска "Кофас". Сред страните, които носят несигурност в световен мащаб, са Великобритания заради Брекзит, Бразилия, Гърция, Бразилия, Унгария, Полша и Венецуела. Освен политическите рискове въоръжените сблъсъци по света също будят тревога - броят на военните конфликти се е удвоил през последното десетилетие.


Разгръщането на протекционизма в глобален мащаб между Китай и САЩ може да доведе до геополитически сблъсък в дългосрочен план. „Доналд Тръмп обяви толкова мерки, когато икономиката на САЩ процъфтява и безработицата е ниска, а представете си какво е готов да направи американския президент, ако икономика започне да проявява признаци на слабост“, коментира Милена Виденова, управител на Кофас България. Но доброто състояние на най-голямата икономика в света, тази на САЩ, е и отлична новина. Отделно Китай допринася за все по-голяма част от световния растеж, а средната класа на развиващите се пазари продължава да се увеличава.

Третата заплаха са технологиите и тяхното въздействие върху веригите за създаване на стойност, като на първо място това е каналите за дистрибуция.
Друг основен риск в дългосрочен план е нарастването на световния дълг, който в момента е 230 трилиона долара или с 50 на сто повече от преди 10 години. По думите на Виденова заплахата идва при значително забавяне на растежа, защото централните банки сега имат по-малка свобода на действие отколкото при последната голяма криза от 2008 г.

Проблем продължават да бъдат и „зомби компаниите“. Според изследване от миналата година нараства процента на фирмите, които не спират да взимат заеми, макар че не печелят достатъчно, за да изплатят кредитите или лихвите. Те са между 4 и 6% в Германия, Франция, Италия към днешна дата.

В глобален план търговията се променя из основи, но ще остане важен двигател за растеж в световната икономика. Разчита на нови пазари, развиващи се основно в дигитална среда. Това става въпреки въвежданите протекционистични мерки и заплахите за търговски войни, коментира Виденова.

Очаква се спад в растежа на големите икономики, като България ще е единствената страна в Централна и Източна Европа, в която ще има покачване на ръста през 2019 г. Най-рискови сектори в световен мащаб се оказват строителството, металургията и автомобилостроенето. У нас чувствителни са строителният сектор и металургията. ИТ секторът продължава да се развива изключително бързо – и в България, и в световен мащаб, но проблем е недостатъкът на работна ръка у нас.