По-голямата част от бизнеса ще даде коледни бонуси по време на пандемия.

Около 60 на сто от фирмите възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си, въпреки че делът им спада спрямо предходната година, когато те са били над 70 на сто.

Основната причина за получаването на допълнителното стимулиране са както празниците, така и мотивацията на служителите. Това показват данни от експресното анкетно проучване за допълнителните възнаграждения /бонуси/ около Коледа на Българска търговско-промишлена палата /БТПП/, съобщиха от работодателската организация.

Над 14 на сто от фирмите посочват, че основната причина да не раздават бонуси са негативните последици от COVID-19, а за над 20 на сто лошото финансово състояние не позволява допълнителното стимулиране на служителите. 7 на сто от мениджърите все още не са решили дали ще стимулират допълнително заетите.

43 на сто от фирмите посочват, че определят индивидуално допълнителното възнаграждение, според представянето на служителя, а 39 на сто дават еднакъв стимул за всички.

Размерът на бонусите варира, като най-голям дял през тази година заемат стимулите до 200 лв. - 36 на сто, следвани от 200 до 500 лв. - 22 на сто. Бонуси над 1000 лв. могат да очакват в около 15 на сто от компаниите, които ще възнаградят служителите си.

От БТПП изтъкват, че служителите, които ще получат над 1000 лв., се увеличават спрямо миналата година, когато делът им е бил едва 7 на сто. В някои случаи бонусът ще е под формата на предметна награда.

За една трета от предприятията бонусите ще са по-ниски от миналата година, а за една четвърт - по-високи.