Клиентите за ипотечни кредити стават все по-малко и по-предпазливи. Данните на КредитЦентър за изминалия месец февруари сочат, че 67% от клиентите проучват пазара и възможностите за кредитиране и покупка на имот, но не пристъпват към действие. Над 50% от тях планират да изчакат около година преди да влязат в процедура, защото вярват, че толкова време ще отнеме възстановяването на пазарите от започналата криза.
Притесненията на клиентите са в две направления – за финансовата им стабилност и за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти. Неяснотите в тези две направления са в основата на намалените обеми отпуснати ипотечни кредити у нас и през втория месец на 2009-та година. Друга група клиенти имат готовност и желание за сделка, част от тях дори са капарирали жилище, но не отговарят на новите условия на банките. През февруари те са били 8% от всички клиенти и за съжаление част от тях са загубили вложената първоначална сума. При отказ от страна на банките тези клиенти нямат много възможности – те трябва да намерят пари назаем или да се откажат от сделката. Затова основният съвет на кредитните консултанти в момента е „Не капарирайте имот преди да сте получили одобрение за кредит от банката!”.

Средният обем на изтеглените кредити леко се е покачил през изминалия месец като е достигнал 36 100 евро, но движението е несъществено и се дължи до голямата степен на по-малкия обем сделки. Най-активни в тегленето на кредити в момента са хората, които имат спестени средства за над 40% от стойността на имота, но са изчакали спада на пазара на недвижими имоти. Те имат възможност за изгодна сделка и сравнително лесно получават заемен капитал. Те са 14% от всички обърнали се за съвет потребители.

Забелязва се и делът на потребителите, стартирали покупката на имот на зелено преди започването на кризата. Тези 11% от клиентите са заплатили вече между 30 и 70% от стойността на имота и трябва да направят окончателното плащане. Тези потребители са разчитали на банково финансиране при старите условия – при достигане на Акт 14, а сега, в повечето случай трябва да договорят със строителя отлагане на плащането до получаването на Разрешение за ползване на имота. Когато процентът е по-нисък, инвеститорите са склонни на отстъпки, но при различните схеми на финансиране, проблемът е с различна тежест и за съжаление все по-често тази промяна на условията води до проблеми и за двете страни. Към момента в по-голям процент от случаите продавачите отстъпват и приемат забавяне на плащането, за да могат все пак да затворят сделката. /БЛИЦ