Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2016 г., възлиза на 1.071 млрд. лв., от които 983.503 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 87.73 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави, пише profit.bg.

От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България 873.405 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 106.933 млн. лв. в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31 декември 2016 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС (402.152 млн. лв.), и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (314.242 млн. лв.), следвани от „Пожар и природни бедствия” (65.087 млн. лв.) и „Други щети на имущество” (25.6 млн. лв.).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31 декември 2016 г. е основно по застраховка „Живот и рента” (76.293 млн. лв.), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (11.776 млн. лв. и 7.5 млн. лв.).

Вижте кои са най-големите застрахователни брокери у нас

Общо 22 от брокерите, осъществяващи дейност в страната, са реализирали премиен приход от над 10 млн. лв., докато 150 от тях са с приходи от над 1 млн. лв.

Данни на Комисията за финансов надзор сочат, че лидерите на пазара продължават да са без промяна – Ес Ди Ай Груп и Ай Ен Джи Иншурънс Брокерс, реализирали премиен приход от 75.6 и 75.3 млн. лв.

След тях се нареждат Марш ЕООД и Тотал Инс с 47.9 и 46.3 млн. лв. Топ 5 се допълва от ОББ-Застрахователен брокер, реализирал 33.85 млн. лв. премиен приход.

В челото, съответно на 6-а и 11-а позиция, са брокерите на други две банки в страната - Уникредит Застрахователен Брокер и Райфайзен Застрахователен Брокер, с премийни приходи от 30.7 млн. лв. и 23.9 млн. лв.

Между 7-а и 10-а позиция се нареждат още Евролайф България, Брокер Инс, Амарант България и Юнайтед Брокер.

Данните на Комисията за финансов надзор са от информацията, предоставена на 368 от 380-те застрахователни брокера, регистрирани в портал Застрахователен надзор към края на 2016 г.