Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) преизбра Иво Прокопиев за свой председател. За негови заместници бяха определени досегашните заместник-председатели на бизнес организацията Саша Безуханова, шеф на "Хюлет - Пакард" за Централна и Източна Европа, и Лукан Луканов, председател на надзорния съвет на "Арома".
Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) преизбра Иво Прокопиев за свой председател. За негови заместници бяха определени досегашните заместник-председатели на бизнес организацията Саша Безуханова, шеф на "Хюлет - Пакард" за Централна и Източна Европа, и Лукан Луканов, председател на надзорния съвет на "Арома".
Делегатите на Общото събрание на КРИБ избраха петима нови членове в Управителния съвет на организацията. Това са изпълнителният директор на "Юробанк И Еф Джи България" АД Антони Хасиотис, изпълнителният директор на "Крафт фуудс България" АД Франко дел Фабро, собственикът на "Шарлопов хотелс" ЕАД Стефан Шарлопов, председателят на Националната лозаро-винарска камара Пламен Моллов и председателят на "Делойт България" Илиян Василев.
За членове на контролния съвет на КРИБ бяха избрани Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК "Доверие", Сергей Стоянов, председател на Националния инсталационен съюз, и Боряна Манолова, управител на "М-Газ" ЕООД. /БЛИЦ