Имуществена санкция от 440 049 лв. е наложена на "Мобилтел" ЕАД заради нелоялно привличане на клиенти. Санкцията е наложена от Комисията за защита на конкуренциятана по искане на "Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори ТВ Клуб 2000".
Проучването е показало, че през октомври 2012 г. &quot;Мобилтел&quot; ЕАД осъществява рекламна кампания на пакети &quot;Повече за теб&quot;, в три варианта - икономичен, стандартен и разширен, с рекламното послание: &quot;Искаш повече и го имаш. С пакет &quot;Повече за теб&quot; получаваш всичко - тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и цифрова телевизия от &quot;М-тел&quot; с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор&quot;. Заедно с пакет &quot;Повече за теб&quot; се предлага и устройство за ползване по избор на потребителя - преносим компютър, телевизионен приемник или телефонен апарат.<br /> <br /> КЗК е установила, че организираната от &quot;Мобилтел&quot; ЕАД кампания е изключително атрактивна предвид различните по вид безплатни добавки, възможността за избор съобразно потребностите на абоната и тяхната висока пазарна стойност. Предлаганите добавки надвишават предвидените от закона допустими прагове и пораждат антиконкурентен ефект на кампанията - не се разгръща конкуренция чрез собствените параметри или условия на предоставяне на услугата, а привличане вниманието на потребителя се преследва чрез други стимули, обясняват от комисията.<br /> <br /> Предложението да получат добавка е валидно както за настоящи абонати на дружеството, така и за нови, с което реално се създава възможност от пренасочване на абонати на конкуренти, констатират от КЗК.&nbsp;/БЛИЦ