През септември 2021 г. банковите потребителски депозити за над 1 млн. лева са 1043 броя, като общият им размер е бил за 2,859 млрд. лева.

Така милионерите, според техните банкови депозити, са намалели с 27 спрямо година по-рано и със 107 спрямо второто тримесечие на тази година. Броят на домакинските кредити до 1000 лева е 1,318 милиона, като намалява с 6,3% спрямо година по-рано (спрямо септември 2020 г.) и с 2,3% спрямо края на второто тримесечие на настоящата година (спрямо юни 2021 г.), показват данни на БНБ.

Броят на кредитните милионери (с банкови кредити за над 1 млн. лева) се понижава в края на септември 2021 г. с 18,2% до 108 от 132 година по-рано, но се увеличава с 2,9% спрямо 105 през второто тримесечие на тази година, като техните банкови кредити са в размер на 196,195 млн. лева, или с 6,7% по-малко спрямо септември 2020 г. и с 4,3% повече спрямо края на предходното тримесечие на настоящата година.

Броят на банковите кредитите и на депозитите на домакинствата към края на септември намалява на годишна база, но в същото време нараства техния размер.

В края на септември 2021 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 2,4%, като достига 2,749 млн. броя, докато размерът им се увеличава на годишна база с 11,8%, като достига 28,094 млрд. лева.

В сравнение с края на юни 2021 г. броят на домакинските кредити намалява с 1%, но размерът им се увеличава с 3,6 на сто.

В същото време броят на банковите депозити на домакинствата намалява към края на септември с 2% спрямо съшия период на 2020 г., докато техният размер нараства на годишна база с 10,9% и достига 64,508 млрд. лева.

Спрямо края на предходното тримесечие (юни 2021 г.) броят на домакинските депозити намалява с 1%, а размерът им се увеличава с 1,1 на сто.

Общият брой на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2021 г. намалява на годишна база с 2,4%, а общият им размер се увеличава със 7,5%. Общият брой на депозитите пък намалява с 1,6% спрямо края на септември 2020 г., а размерът им се увеличава с 11,8%.

Най-голям продължава да бъде броят на потребителските банкови депозити в размер до хиляда лева – 5,242 милиона броя, като в рамките на година техният брой се понижава с 4,6% и с 0,3% спрямо края на второто тримесечие на 2021 година.

Общият размер на тези малки по размер потребителски депозити към края на септември 2021 г. пък достигна 844,287 млн. лева, повишавайки се с 0,6% спрямо предходното тримесечие и намалявайки с 5,3% спрямо година по-рано (спрямо септември 2020 г.).