ЕК реши да отпусне допълнителни 23 800 000 евро на Гърция от Фонда за вътрешна сигурност в подкрепа на управлението на границите. 12 800 000 евро допълнително финансиране получава и България.

С тези финанси ще се подпомогне развитието на граничната охрана, подобряване на граничното наблюдение и ще отговори на необходимостта от засилване на службата за приемане и идентификация на Егейски острови и назначаване на допълнителна охрана.

Днес Комисията също одобри 12 800 000 евро допълнително финансиране за България, включително за подкрепа за допълнителни гранични служители, участващи в операции на южната й външна граница.


В рамките на Фонда за вътрешна сигурност ЕС подпомага държавите-членки в управлението на външните граници на Съюза, като насочва ресурсите, необходими за подпомагане на държави-членки.