Софийският градски съд ще заседава по делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 15 април. След като вчера Върховният административен съд излезе с окончателно определение, че акционерите нямат правен интерес да оспорват решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката, всички пречки за разглеждане на делото за несъстоятелността на КТБ стана възможно, съобщават от пресцентъра на съда.
Председателят на VІ-4 състав съдия Иво Дачев възобнови т.д. № 7549/2014, делото за несъстоятелност на КТБ. То е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 15 април от 10:00 часа, за която дата ще бъдат призовани &bdquo;Корпоративна търговска банка&rdquo; АД чрез назначените временни синдици, БНБ, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и СГП, както и встъпилите акционери &bdquo;Бромак&rdquo; ЕООД и &bdquo;Бългериан Акуизишън къмпани&rdquo; чрез процесуалните им представители. <br /> <br /> 15 април е най-ранната дата, на която заседанието може да се проведе, за да бъде спазен процесуалният срок за призоваване по чл. 56, ал. 3 от ГПК. В определението е посочено още, че съгласно чл. 230, ал. 1 от ГПК, производството се възобновява служебно или по искане на някоя от страните, след като бъдат отстранени пречките за движението му, като в случаите, в които производството е спряно до разглеждането на друго дело, съдът и сам взима необходимите мерки. <br /> <br /> В определението съдя Дачев е посочил, че поради изложените съображения и независимо, че никоя от страните не е поискала производството да бъде възобновено, съдът служебно следва да възобнови същото. Съдът указва на БНБ в срок до съдебното заседание, тоест до 15 април да предостави препис от влязло в сила решение на УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ. Освен това съдът указва на временните синдици, в същия срок да предоставят и акт за встъпване в длъжност. <br /> <br /> При неизпълнение на срока, същите ще бъдат заменени. В определението съдия Дачев дава възможност на страните по делото в срок до 15 април да заявят, отказват ли се от закрилата на чл. 11, ал. 2 от ЗБН за разглеждане на делото при закрити врата и дават ли изричното си съгласие за разглеждането му в открито съдебно заседание. Определението не подлежи на обжалване.<br /> <br />