национално проучване на лидера в сделките със земеделски земи „Агрион“. Офисите на най-голямата компания в сектора отчитат двоен ръст на молбите за отпускане на финансиране, с което да се подготви бъдещата реколта.

За да отговори на търсенето, дъщерното дружество „Агрион финанс“ е подготвило нови, още по-атрактивни условия по финансирането на земеделските производители.

Компанията е сред най-активните институции, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с голямо доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция.

С новите условия на „Агрион финанс“ процедурата за кандидатстване е максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени. „Агрион Финанс“ предлага пълната палитра от финансови продукти, насочени към фермерите. Компанията предлага стандартни ипотечни кредити, заеми за оборотни средства и най-популярният продукт - лизинг на земя.

При ипотечния кредит минималният размер на финансирането е 10 хил. лв. а срокът за погасяване е до 15 години, като обезпечението е земеделска земя. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител.

За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции.

Подобни са условията и на специализираният кредит за оборотни средства. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като тя извършва напълно безплатно от „Агрион“.

Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Сроковете за отпускане на кредитите са значително съкратени в сравнение с останалите кредитни институции

„Агрион Финанс“ предлага и лизинг на земеделска земя. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката. Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители..

Според експерти по кредитиране едно от сериозните предимства на „Агрион Финанс“, е че не се изисква прехвърляне на сметки. Това е сериозно облекчение за земеделските производители, тъй като останалите кредитни институции имат задължително условие паричните потоци да са в съответната банка. Компанията предлага и безплатен онлайн достъп за проследяване на параметрите на кредита.

Облекчение е и безплатното известяване за дължимите плащания.. Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес www.agrion.bg/finance, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.


„Целта ни е максимално да облекчим малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране“, казаха от „Агрион Финанс“. Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара . Дружеството финансира както едри производители, така и средни и дребни земеделски стопани.

“Нямаме таван на финансирането, като прилагаме индивидуален лимит в зависимост от специфичните нужда на кредитоискателя, казаха от специализираното дружество.

Една от най-честите причини за търсене на финансиране от фермерите е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и за това търсят кредити от специализирани дружества.