Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са намалели с 24.7% през последните три месеца на миналата година в сравнение с предходното тримесечие. Това отчетоха от НСИ.
Административните сгради са по-малко с 25 на сто.<br /> <br /> Другите сгради намаляват с 11.4%.<br /> <br /> В сравнение с четвърто тримесечие на 2008 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 45.2% по-малко, а жилищата в тях с 69.6%. Административните сгради намаляват с 37.0%, а другите видове сгради с 25.4%. При всички видове сгради е регистриран спад и на РЗП, съответно при жилищните - със 70.5%, при административните - със 73.9%, а при другите сгради - с 41.5%. <br /> <br /> През четвърто тримесечие на 2009 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 155, София (столица) - 150, Пловдив - 143, София - 141 и Варна -128. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: София&nbsp; - 773, Варна - 604, Пловдив - 450 и Бургас - 419.<br />