Производителите на храни са вдигнали цените си за пазара в България с 26,7% за година, показват данни на Националния статистически институт към края на месец май. Същите тези производители на храни са повишили цените на стоките си за износ само с 22,3%.

Подобна е ситуацията при повечето браншове – вдигат цените на едро в България повече от поскъпването на стоките за износ. Например при напитките за вътрешния пазар повишението на цените на едро на предприятията е с 10%, докато при напитките за износ почти няма промяна на цените, пише "Труд".

Като цяло цените на предприятията от преработващата промишленост за вътрешния пазар са нараснали с малко повече от 30% за година, а стоките за износ на същите тези предприятия са поскъпнали с близо 22%, показват данните на НСИ. Сред причините за това са договорите за износ с по-дълъг срок, които имат производителите, но и по-конкурентният пазар в чужбина.

Оказва се, че повишените разходи на българските предприятия за електроенергия, горива и т.н., водят до по-голямо повишение на цените в България, отколкото на стоките за износ.

Официалната инфлация у над достигна 15,6%, докато за страните от еврозоната е само 8,1%, показват последните данни на Евростат.

При дрехите и текстила разликата в поскъпването за вътрешния пазар и за износ е малка. Но въпреки това цените на стоките за износ са нараснали по-малко. Производствените цени на дрехите и текстила за пазара в България за година са нараснали съответно с 5,7% и 13,7%, а поскъпването на същите стоки за износ е съответно с 4,8% и с 11,2%.

Най-голяма разлика в движението на цените за вътрешния пазар и за износ има в химическата промишленост. Заводите от бранша са вдигнали цените си на едро на продаваните в България стоки с над 60%, докато поскъпването на продукцията им за износ е с 11%. Голяма е разликата и при промяната на цените и на дървения материал.

За пазара в България дървеният материал от производителите е поскъпнал с над 46%, а при дървесината за износ поскъпването е само с 6,4%. Не отдавна производители на мебели се оплакаха, че заради членството ни в ЕС не можем да забраним износа на дървен материал, но заради войната е блокиран вносът на дървесина от Украйна, което води до намаляване на предлагането и съответно до покачване на цените.

Основните метали на едро за вътрешния пазар са поскъпнали с 38%, а цените на металите за износ са нараснали с 19%.