Според окончателни данни на Националния статистически институт за 2017-а година, секторът "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1,145 млрд. лева, или 1,1% от брутния вътрешен продукт на нашата страната.
 
Година по-рано беше реализиран доста по-скромен бюджетен излишък от едва 171 млн. евро (0,2% от БВП за 2016-а година), докато през 2014-а и през 2015-а година имаше бюджетни дефицити в размери съответно от 4,538 млрд. лева и от 1,487 млрд. лева.
 
Излишъкът в подсектора "Централно управление" е в размер на 969 млн. лева, или 1,0% от БВП, подсекторът "Местно управление" е реализирал излишък от 239 млн. лева, а подсекторът "Социално осигурителни фондове" е реализирал дефицит от 63 млн. лева.
 
Държавният дълг на България за 2017-а година е в размер на 25,908 млрд. лева, или 25,6% от БВП на страната, като се свива рязко от дълг за 27,862 млрд. лева, или 29,6% от БВП през 2016-а година.
 
За разлика от бюджетния излишък в нашата страната, Европейският съюз и в частност еврозоната отчетоха за миналата година дефицити в размер на 1,0% от БВП. Според данни на Евростат, правителственият дефицит в рамките на еврозоната се сви през 2017-а година до 1,0% от 1,6% година по-рано, а в рамките на целия ЕС - до 1,0% от 1,7%.
 
Тринадесет страни - членки на ЕС приключиха миналата година с бюджетен излишък, като по този показател България е на седма позиция, изпреварена само от Малта (с излишък за 3,5% от БВП), Кипър (1,8%), Швеция (1,6%), Чешката република (1,5%), Люксембург (1,4%) и Холандия (1,2%). На другия полюс са Испания и Португалия с дефицити съответно от 3,1% от БВП и 3,0% от БВП, достигайки и дори надвишавайки европейския лимит от 3 на сто.
 
В същото време държавният дълг в еврозоната се понижи през 2017-а година до 86,8% от БВП спрямо 89,1% през 2016-а година, докато в рамките на целия Европейския съюз се сви до 81,6% от 83,3%.
 
България е на трето място спрямо всичките 28 членки на ЕС по отношение на най-нисък държавен дълг през миналата година, като нашата страна е изпреварена единствено от Естония (с дълг от едва 8,7% от БВП) и Люксембург (23,0%). Петнадесет страни-членки на съюза пък отбелязват по-високо отношение дълг към БВП от европейския тавана от 60 на сто. Най-задлъжнелите държави през 2017-а година са Гърция (с дълг в размер на 176,1% от БВП), Италия (131,2%) и Португалия (124,8%).