Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2023 г. с 0,4% спрямо второто тримесечие, когато също нарасна с 0,4%, показва неревизираната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. БВП се повишава през периода юли - септември 20223 г. с 1,8% при експресна оценка на НСИ за нарастване с 1,7%  и след растеж с 2,0% през второто тримесечие, съобщава БНР.

Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие оказва нарастването на крайното потребление с 0,6% и на бруто образуването на основен капитал - със 7,9% спрямо предходните три месеца, като на годишна база крайното потребление нараства с 4,3%, а бруто образуването на основен капитал - с 9,6 на сто.

Произведеният БВП през третото тримесечие възлиза на 48,4661 млрд. лева по текущи цени, като на човек от населението се падат 7522 лева (3846 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42,2783 млрд. лева по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през третото тримесечие на 2023 г. намалява дела си спрямо същото тримесечие на предходната година с 2,9 процентни пункта до 5,3 на сто.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,0 процентен пункт до 28,8%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се повишава до 65,9% спрямо 64,0% през съответното тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2023 г. крайното потребление нараства с 0,6% спрямо предходното тримесечие, когато се повиши с 1,4%, като в същото време се повишава с 4,3% спрямо година по-рано след експанзия с 5,4% през второто тримесечие.

Бруто образуването в основен капитал нараства със 7,9%  след повишение с 2,9% през второто тримесечие, като на годишна база се увеличава с 9,6 на сто.

Износът на стоки и услуги се увеличава през третото тримесечие с 0,2% спрямо второто, когато се сви с 0,2%, като спрямо година п-рано отбелязва спад с 3,1% след понижение с 2,3% през предходните три месеца.

Вносът на стоки и услуги се увеличава спрямо предходното тримесечие с 1,5% (след спад с 4,8% през второто тримесечие), но спрямо година по-рано се свива с 5,5% (след спад с 10% през периода април-юни).

Въпреки по-сериозното нарастване на вноса спрямо износа, външнотърговското салдо на нашата страна през третото тримесечие е положително и в размер на 3,6156 млрд. лева, което са равнява на относителен дял от 7,4% от БВП.

През третото тримесечие БВП на един трудово зает се увеличава с 2,1% спрямо година по-рано. Заетите лица в икономиката са 3,6105 млн., а общият брой отработени часове е 1,4076 млрд.

Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектори.

На едно заето лице се падат 13423,5 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 34,4 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 2,3% в сравнение със същия период на предходната година, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3,3%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2023 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 14,0372 хил. лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 34,5 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 11893 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 30,8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 3822,4 лв. БДС на един зает и 10,1 лв. за един отработен човекочас.

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук