Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17,4% спрямо същия период на 2023 г., показват публикуваните данни на Националния статистически институт (НСИ) за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през първото тримесечие на 2024 г., пише Труд бг.

В същото време тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нарастването е с 18,6% спрямо същото тримесечие на 2023 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,8%), следвани от разходите за жилище (17,1%), данъци и социални осигуровки (14,9%) и транспорт и съобщения (11,2%).

Само за една година разходите за свободно време, културен отдих и образование средно на лице от домакинство у нас са се увеличили от 64 на 101 лв. (с 55,9%), следвани от разходите за облекло и обувки, които са нараснали с 38,5% или от от 60 на 83 лв.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 705 на 798 лв. или с 13,1 на сто. Разходите за транспорт и съобщения също са увеличени от 246 на 285 лв. или с 15,7 процента, а разходите за здравеопазване нарастват от 155 на 168 лв., което е с 8,6% в сравнение със същия период за миналата година.

С 13,1 процента се увеличават разходите за жилището - сметки за вода, електроенергия, отопление, както и за обзавеждане и поддържане на дома - средно от 381 на 431 лв.

Увеличени са и разходите за данъци и социални осигуровки - с 25,5 на сто или средно от 299 на 375 лв.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 0,7 процентни пункта.

Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки и разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват с 1,0 процентен пункт.

Има промяна и в потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство, като тук се проследяват количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не се включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Най-голямо увеличение на потреблението е отчетено при зеленчуците - от 13,4 на 14,3 кг, месото - от 9,2 на 10 кг и при плодовете - от 11,9 на 12,4 килограма.

Най-голямо намаление в потреблението има при хляба и тестените изделия - от 18,6 на 18кг, и при олиото - от 2,8 на 2,5 литра. По-малко потребление е отчетено и при зрелия фасул и картофите, съответно от 1,1 килограм за първото тримесечие на 2023 г. на 1 кг. за същия период на 2024 г. и от 6,9 килограма на 6,8 за 2024 г. при картофите.