“Овергаз” АД започна да се преструктурира. Началото е поставено с обединяване на три газови дружества от Пловдивска и Пазарджишка област, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.
Новото дружество се казва “Овергаз Юг” АД и седалището му е в Асеновград. В него влизат досегашните “Газоснабдяване Асеновград” АД, “Хебросгаз” АД, обслужващо Пазарджик и Пещера, и “Газоснабдяване Първомай” АД. Седалището му е в Асеновград, а за изпълнителен директор е избран Димитър Василев, досегашен шеф на “Газоснабдяване Асеновград”.
“Овергаз Юг” АД е с капитал 19 милиона лева и в структурите му ще работят 55 висококвалифицирани специалисти. Дружеството е с предмет на дейност инвестиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването и продажбата на природен газ.
Окрупняването на дъщерните дружества на “Овергаз” цели по-високата ефективност на работния процес, оптимизацията на себестойността на услугата газификация и по-добрата цена за клиентите, коментираха от компанията. Крайната цел е да се обособят пет големи компании - “Овергаз Изток”, с център Бургас, “Овергаз Запад”, с център Кюстендил, “Овергаз Север”, с център Русе и “Овергаз Юг”, с център Асеновград. Доставчикът на синьо гориво за територията на столицата ще продължи да се казва “Софиягаз”. /Димана Тодорова, БЛИЦ