На пловдивските общинските съветници им се приискаха премии. Един от тях дори попитал главния секретар на община Пловдив Ангелина Топчиева дали могат, също както служителите в администрацията, да разчитат на бонуси за добре свършената работа през миналата година, съобщава"Марица".

Ангелина Топчиева категорично отказа да назове името на старейшината, но обясни, че допълнителното материално стимулиране в бюджетните звена е строго регламентирано.

За разлика на чиновниците градските 51 съветници не са назначени на щат, а са избрани от пловдивчани с мандат от четири години. Премиалните на служителите са утвърдени със специални нормативни актове на правителството и се начисляват само ако има икономии във фонд работна заплата. Заплащането на общинските съветници пък е определено с правилник, който самите те са приели. 

Старейшините имат право на 268 лева за всяка сесия, каквито се правят обикновено два пъти на месец, освен това на 26 лева за участие в комисия и тъй наречените представителни пари. Те се равняват на средната заплата в общината, която в момента е 730 лева. Тези пари се изплащат срещу представени фактури за гориво, телефони, литература и офиси. Не се изисква отчет какви книги си е купил един или друг съветник и къде е навъртял километрите, за които му се плаща от бюджета. Така един градски избраник събира доход 1200-1300 лева на месец.